بسکت میکروفن Rode Blimp Extension0

بسکت میکروفن Rode Blimp Extension

از2,930,000تا2,930,000تومان
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان

معرفی اجمالی

Long Shotgun Blimp Extension Kit for original Blimp

فروشندگان

تهران ملودی

تهران ملودی

بسکت میکروفن Rode Blimp Extension

وبسایت فروشگاه
2,930,000تومان
تهران ملودی

تهران ملودی

بسکت میکروفن Rode Blimp Extension

وبسایت فروشگاه
2,930,000تومان
تهران ملودی

تهران ملودی

بسکت میکروفن Rode Blimp Extension

وبسایت فروشگاه
2,930,000تومان
تهران ملودی

تهران ملودی

بسکت میکروفن Rode Blimp Extension

وبسایت فروشگاه
2,930,000تومان
تهران ملودی

تهران ملودی

بسکت میکروفن Rode Blimp Extension

وبسایت فروشگاه
2,930,000تومان

محصولات مشابه