پربازدید‌ترین
دسته‌بندی گام شمار

لیست قیمت روز گام شمار

برای خرید گام شمار، به چندین فاکتور باید توجه داشت:
1. قدرت موتور: قدرت موتور بسیار مهم است و باید با توجه به نوع رانندگی شما انتخاب شود. اگر شما برای استفاده در جاده‌های شهری و ترافیک سبک طراحی شده‌اید، گام شماری با موتور کوچک می‌تواند مناسب باشد، اما اگر برای استفاده در جاده‌های بزرگراهی و سرعت‌های بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید گام شماری با موتور بزرگتر و قدرتمندتر را انتخاب کنید.
2. اندازه چرخ: اندازه چرخ نیز بسته به نوع رانندگی شما باید انتخاب شود. اگر شما برای استفاده در شهر و ترافیک سبک طراحی شده‌اید، گام شماری با چرخ کوچک می‌تواند مناسب باشد، اما اگر برای استفاده در جاده‌های بزرگراهی و سرعت‌های بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، گام شماری با چرخ بزرگتر را باید انتخاب کنید.
3. وزن: وزن گام شمار نیز بسیار مهم است. اگر شما برای استفاده در شهر و ترافیک سبک طراحی شده‌اید، گام شماری با وزن سبک می‌تواند مناسب باشد، اما اگر برای استفاده در جاده‌های بزرگراهی و سرعت‌های بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، گام شماری با وزن بزرگتر را باید انتخاب کنید.
4. مصرف سوخت: مصرف سوخت نیز باید در نظر گرفته شود. گام شماری با مصرف سوخت کمتر می‌تواند پول شما را صرفه جویی کند.
5. قیمت: قیمت گام شماری همچنین بسیار مهم است و باید با توجه به بودجه شما انتخاب شود. همچنین، قیمت گام شمار با سایر فاکتورهایی که گفته شد، در ارتباط است.
6. نوع ترمز: نوع ترمز نیز یکی از مهم‌ترین فاکتورها در خرید گام شمار است. گام شمار با ترمز دیسکی کمتر گران است، اما باعث ایمنی بیشتری برای راننده خواهد شد.