دسته بوم میکروفن K&M 23760-000-550

دسته بوم میکروفن K&M 23760-000-55

از715,000تا715,000تومان
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان

معرفی اجمالی

Lightweight, adjustable 2-piece aluminum tube used for remote positioning of microphones for recording and broadcasting with 3-piece tubing.

فروشندگان

تهران ملودی

تهران ملودی

دسته بوم میکروفن K&M 23760-000-55

تهران ملودی

تهران ملودی

دسته بوم میکروفن K&M 23760-000-55

تهران ملودی

تهران ملودی

دسته بوم میکروفن K&M 23760-000-55

محصولات مشابه